HKZ keurmerk

Datum: 20/01/2020
HKZ keurmerk

Met grote voldoening melden wij dat De Haardstee opnieuw het keurmerk van de HKZ heeft gekregen. Sinds 2008 beschikt De Haardstee over dit HKZ keurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Simpelweg betekent dit dat onze organisatie voldoet aan de opgestelde normen voor het kwaliteitsmanagementsysteem in de zorgsector. In december 2019 vond de toetsing voor onze hercertificatie plaats en is tot 1 januari 2023 geldig.

Het HKZ-keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Voor De Haardstee geldt, dat:

  • De zaken intern goed op orde zijn;
  • de klant (lees: cliënt) bij ons centraal staat;
  • we betrouwbare resultaten kunnen presenteren;
  • en we voortdurend werken aan de verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

    Vooral dat laatste punt is voor ons erg belangrijk. We zijn namelijk van mening dat het werk nooit af is. Aan de hand van toetsing kijken we voortdurend hoe we het nog beter kunnen doen.