In voor zorg!

Datum: 30/03/2017
In voor zorg!

Medio 2015 vond een reorganisatie plaats waarin onder andere de omslag werd gemaakt naar het leren werken in zelf organiserende teams. Eind 2015 kreeg De Haardstee de mogelijkheid om bij de veranderingen gebruik te maken van het programma In voor zorg! dat gefinancierd wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in veranderingstrajecten. De focus in het verandertraject is gericht op een andere manier van samenwerken. In december 2016 is de ondersteuning via In voor zorg! afgerond. In een artikel heeft In voor zorg! beschreven wat er tijdens het coachingstraject tot stand is gekomen. Klik hier voor het artikel.

In 2017 gaan we verder met het invullen en invoeren van al onze ambities die als doel hebben onze cliënten optimaal te begeleiden.