Interne jobcoach

Datum: 28/03/2023
Interne jobcoach

Een mooie ontwikkeling binnen De Haardstee is de trajectbegeleiding van onze cliënten die een vraag of een wens hebben op het gebied van dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of betaald werk. Sinds februari is Jolanda, persoonlijk begeleider bij Maatwerk, ook bereikbaar als interne jobcoach. De interne jobcoach heeft als taak om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden binnen het werktraject.

Inmiddels heeft Jolanda al heel wat leuke gesprekken gevoerd met cliënten (en hun begeleiders) van De Haardstee. En zij heeft contact gelegd met een aantal bedrijven en andere aanbieders van dagbesteding en vrijwilligerswerk. Zij brengt de wensen, mogelijkheden en motieven in kaart van zowel cliënten als bedrijven om zo voor een optimale match te zorgen.

Twee cliënten zijn inmiddels gestart bij Project Singelpark, dat met groepjes vrijwilligers, het onderhoud verzorgt van alle parken langs de singels in Leiden. Jolanda vindt het belangrijk dat ‘cliënten mee kunnen doen, in welke vorm dan ook. Hier zet ik mij graag voor in, totdat cliënten het zelf kunnen of dat andere partijen het overnemen.’

Meer weten?
Ben jij cliënt bij De Haardstee en wil je meer weten over deze vorm van begeleiding? Bespreek dit met jouw persoonlijk begeleider om zo in contact te komen met Jolanda.