Jaaroverzicht 2019

Datum: 24/09/2020
Jaaroverzicht 2019

In samenwerking met de cliëntenraad is een cliëntenvereniging opgericht. In 2019 zijn verschillende activiteiten voor en door cliënten, met behulp van medewerkers en vrijwilligers georganiseerd.

In ons Jaaroverzicht 2019 geven we een beeld waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. De cliëntenvereniging is daar een mooi voorbeeld van.