Jaaroverzicht 2022

Datum: 20/06/2023
Jaaroverzicht 2022

De Haardstee maakt geen apart jaarverslag, maar legt verantwoording af door het publiceren van de cijfers in de Jaarrekening 2022 en middels een uitgebreide rapportage, die volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is opgesteld. In dit Kwaliteitsrapport 2022 wordt onder andere verslag gedaan over de wijze waarop wij de begeleiding hebben vormgegeven voor alle cliënten, zowel vanuit de Wlz als de Wmo en hoe wij onze medewerkers stimuleren in hun ontwikkeling. Het Jaaroverzicht 2022 is een samenvatting van beide publicaties.