Jaarverslag 2017 van de Cliëntenraad

Datum: 03/05/2018
Jaarverslag 2017 van de Cliëntenraad

Met het Jaarverslag 2017 legt de Cliëntenraad verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd:

  • In maart zijn verkiezingen georganiseerd voor een nieuwe Cliëntenraad.
  • Ank van Duinen, de cliëntvertrouwenspersoon, heeft haar jaarverslag over 2016 toegelicht in de vergadering.
  • De nieuwe Cliëntenraad is geïnstalleerd en is een goede afspiegeling van het aantal cliënten op woonlocaties en cliënten die ambulant worden begeleid.
  • Een van de cliënten heeft het onderwerp digitalisering en social media in de vergadering besproken. Een voorstel van de CR is om een bijeenkomst voor cliënten te organiseren hoe om te gaan met social media. In 2018 moet dit vorm krijgen.
  • In de begeleidingsstijl is de eigen regie van de cliënten het uitgangspunt. Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat. Alle medewerkers van De Haardstee worden geschoold in Oplossingsgericht werken en alle cliënten krijgen hier mee te maken in hun begeleiding.
  • De Haardstee wil een Klankbordgroep vormen om naast de Cliëntenraad met andere betrokkenen van gedachten te wisselen.
  • Een ervaringsdeskundige heeft in de vergadering verteld wat het betekent om alcohol- of drugsverslaafd te zijn en heeft tips gegeven waarop men moet letten.
  • Ook dit jaar zijn een aantal leden van de Raad van Toezicht bij de vergadering geweest om met de leden van de Cliëntenraad in gesprek te gaan over diverse zaken.