Kwaliteitsrapport 2018

Datum: 08/08/2019
Kwaliteitsrapport 2018

Het kwaliteitsrapport 2018 van De Haardstee is geschreven conform de richtlijnen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit kader is van toepassing op alle aanbieders van langdurige zorg in Nederland. Het kwaliteitskader is gebaseerd op een landelijk gedeelde visie op goede zorg: persoonsgerichte zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten. En die helpt om de eigen regie te vergroten. Het kwaliteitskader is opgebouwd uit vier bouwstenen:

  1. Het zorgproces rond de individuele cliënt.
  2. Onderzoek naar cliëntervaringen.
  3. Zelfreflectie in teams.
  4. Kwaliteitsrapport + visitatie

Klik hier voor ons kwaliteitsrapport 2018 en/of de samenvatting.