Nieuw: Klankbordgroep

Datum: 08/11/2017
Nieuw: Klankbordgroep

Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat, is het uitgangspunt van onze begeleiding. De doelen en hulpvragen van de cliënt staan hierbij centraal. Oplossingsgericht werken is daarbij een geschikte methode om de eigen vragen en keuzes inzichtelijk te maken. Alle medewerkers zijn geschoold in deze methode en zijn druk bezig om het geleerde toe te passen. Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar, waaronder EIGENWIJZER, de film, die de genoemde pijlers in beeld brengt. Na de pauze was het woord aan Jack Weerdmeester van “de Uitzonderïng”, die samen met een actrice een workshop Oplossingsgericht werken gaf.

Klankbordgroep
Wij willen graag weten wat bij u speelt als cliëntvertegenwoordiger en de onderlinge ideeën en verwachtingen naar elkaar duidelijk maken. Hierover willen we als organisatie in gesprek met een aantal van u. Wij zijn op zoek naar 12 cliëntvertegenwoordigers die maximaal vier keer per jaar ervaringen, ideeën en wensen willen uitwisselen met leden van het management van De Haardstee. We bespreken onderwerpen die voor het netwerk belangrijk zijn. 19 december is onze eerste bijeenkomst>