Nieuwe locatie in Boskoop

Datum: 13/12/2022
Nieuwe locatie in Boskoop

Vanaf 1 januari 2023 heeft De Haardstee een locatie in Boskoop. In Boskoop wonen 10 cliënten met een indicatie beschermd wonen. De cliënten hebben overwegend te maken met een autisme spectrum stoornis.

Kwintes is de huidige zorgaanbieder van deze locatie. Kwintes wilde de locatie graag overdragen aan een andere zorgaanbieder, omdat hun primaire werkgebied niet regio Rijnstreek is. Ze hebben daarom niet meegedaan aan de nieuwe aanbesteding Wonen met Zorg in de Rijnstreek die per 1 januari 2023 in gaat. De drie gemeenten van regio Rijnstreek (onder andere gemeente Alphen aan den Rijn waar locatie Boskoop onder valt) hebben Kwintes gevraagd om de locatie over te dragen aan De Haardstee.

We hebben de afgelopen periode met Kwintes en de gemeenten onderzocht wat de consequenties zijn van een overname van deze locatie. De conclusie is dat we graag de locatie erbij nemen. Belangrijk was dat de medewerkers van de locatie in Boskoop samen met de cliënten de overstap wilden maken naar De Haardstee. Daarmee kunnen we een rimpelloze overgang voor de cliënten van Kwintes naar De Haardstee organiseren.