Nieuwe locatie in Roelofarendsveen

Datum: 16/03/2022
Nieuwe locatie in Roelofarendsveen

Onder het motto aandacht, geduld en hart voor de mensen die we begeleiden opent De Haardstee medio 2022 een nieuwe locatie in Roelofarendsveen: de Kerkweg. De gemeenten in Holland Rijnland hebben afspraken gemaakt over de realisatie van kleinschalige vormen van opvang met als doel mensen zoveel mogelijk te laten wonen en deelnemen aan de lokale samenleving. De uitbreiding naar Roelofarendsveen past dan ook prima in dat kader.

Kerkweg
Nieuwe locatie Kerkweg bestaat straks uit 20 woningen die onderdeel zijn van het seniorencomplex De Arendshorst; het gaat om zogeheten ‘gespikkeld’ wonen. Momenteel zijn we druk bezig om de woningen gebruiksklaar te maken. Cliënten hebben straks een appartement met een aparte slaapkamer en eigen voorzieningen. Onderdeel van het complex is een ideale recreatiezaal waar bewoners en onze cliënten kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, zoals steunpuntactiviteiten maar ook dagbesteding.

Voor wie
Op de locatie wonen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek met een verblijfsindicatie Wlz VG3 tot en met VG6, Wlz GGZ3 indicatie of een Beschermd wonen intramuraal pakket 3, 4 en 5. Naast de individuele begeleiding is 24 uur per dag begeleiding in de directe nabijheid aanwezig. Voor de een zal het begeleid wonen in Roelofarendsveen een tussenstap zijn naar zelfstandiger wonen en voor de ander kan de locatie voor lange duur een fijne woonplek zijn.

Aanmelden
Voor alle vormen van begeleiding is een indicatie of beschikking vereist. Klik hier voor informatie over aanmelden voor begeleid wonen.