Nog even terugkijken op 2021

Datum: 21/06/2022
Nog even terugkijken op 2021

De Haardstee maakt geen apart jaarverslag, maar legt verantwoording af door het publiceren van de cijfers in de Jaarrekening 2021 en middels een uitgebreide rapportage, die volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is opgesteld. In dit Kwaliteitsrapport 2021 wordt onder andere verslag gedaan over de wijze waarop wij de begeleiding hebben vormgegeven voor alle cliënten, zowel vanuit de Wlz als de Wmo en hoe wij onze medewerkers stimuleren in hun ontwikkeling. Het Jaaroverzicht 2021 is een samenvatting van beide publicaties.