Omdat het mot

Datum: 28/06/2022
Omdat het mot

Aanbesteden is hot. Aanbesteden is niet ons dagelijks werk en zeker niet onze missie. Omdat we graag ondersteuning willen blijven bieden aan cliënten in Holland Rijnland, doen we mee aan aanbestedingen. En dat is voor een zorgorganisatie als De Haardstee geen sinecure. Ons dagelijks werk is samen met onze cliënten onderweg zijn naar verdere ontwikkeling en groei. Om ze aan te sporen en te enthousiasmeren, omdat er meer mogelijk is dan we soms durven denken én om ze soms op te vangen als het leven niet helemaal gaat zoals gedacht of gehoopt. Ons dagelijks werk is niet meedoen aan consultatierondes, dialoogsessies, nota’s van inlichtingen doorgronden, wijzigingen in administratieprotocollen proberen te snappen. Onze missie en visie gaat over zorg, niet over aanbesteden, markt behouden, posities innemen.

Omdat het mot
Toch doen we mee. Omdat het mot. Als we niet mee doen kunnen we niet onze missie en visie blijven naleven en uitvoeren. 6 en 11 juli horen we de uitslag van de aanbesteding in de Leidse Regio en de Holland Rijnland Regio. In de zomervakantie gaan we aan de slag met de aanbesteding in de Rijnstreek en ergens in de zomer moet ook nog bekend worden hoe de Duin en Bollenstreek de aanbesteding zal gaan afronden. We hebben onze bewijsstukken ingeleverd, onze bijdrage gedaan in de gespreksrondes en onze notities op tijd ingeleverd. Met optimisme kijken we naar de toekomst. Dit niet omdat het mot, maar omdat we zo in elkaar zitten. We kijken naar kansen en mogelijkheden voor onze cliënten, voor ons als medewerkers en voor ons als organisatie. Want dát staat in onze missie en visie!


Jos Driesprong