Opening nieuwe locatie

Datum: 17/01/2018
Opening nieuwe locatie

‘Kook jij regelmatig?’, ‘maak je zelf schoon?’ of ‘draai je zelf wel eens een was?’ waren zo maar wat vragen die ‘Petra’ de la Court stelde aan aanwezigen die waren gekomen om de opening van de nieuwe woonlocatie van De Haardstee bij te wonen. Op 26 oktober ’17 ging het nieuwe LVB-project officieel van start door het aanzetten van de wasmachine door de wethouder jeugd, zorg en welzijn, Roos van Gelderen.

Vijf jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn op de woonlocatie aan de slag om bijvoorbeeld sociale vaardigheden op te doen of te leren hoe je met geld omgaat. Gekoppeld aan een jobcoach wordt gezorgd voor werk of dagbesteding en geleerd hoe je moet solliciteren. Of zij volgen een opleiding en worden hierbij ondersteund. Na maximaal 1,5 jaar stromen de jongeren door naar een zelfstandige woning van Stichting Huisvesting Werkende Jongeren of van woningstichting Ons Doel.

Gezien hun beperking en hulpvragen op verschillende leefgebieden (multi problematiek) zijn de jongeren nog niet voldoende in staat zelfstandig te wonen met Wmo begeleiding. Vaak wonen zij nog thuis of komen uit LVB behandelorganisaties waardoor de stap naar zelfstandig wonen te groot is.

De Haardstee denkt met dit complete pakket van wonen, begeleiden en leren, de doorstroming naar zelfstandig wonen te realiseren. Zodat deze jongeren goed uitgerust zijn om mee te doen in onze maatschappij.