Opgeschud en waardevol

Datum: 11/06/2020
Opgeschud en waardevol

Ik zou voor één keer willen dat ik had kunnen zeggen dat er niet zo veel gebeurd was bij De Haardstee.
Geen coronavirus, geen gezondheidsrisico’s, geen onzekerheden die onze basis zo hebben opgeschud.

Maar dat is nou echt ‘wishful thinking’. En de realiteit, zoals we allemaal weten, was en is anders. Inmiddels zijn we de eerste crisis te boven. We hopen erop dat we geen tweede crisis krijgen en daar dragen cliënten en medewerkers van De Haardstee natuurlijk aan bij. We hebben afspraken gemaakt met elkaar en proberen ons daar als cliënten en medewerkers zo goed mogelijk aan te houden. Maar fijn is het wel dat we in het nieuwe normaal zoals dat nu genoemd wordt terecht zijn gekomen. Weer gewoon dagbesteding voor cliënten, steunpunten die weer open zijn, huisbezoeken die afgelegd kunnen worden. En weer bezoek kunnen ontvangen, iemand die blijft logeren en nog meer van die normale dingen.

De coronacrisis zorgt bij mij in ieder geval dat ik me meer bewust ben dat die basis die zo opgeschud is heel erg waardevol is. En dat we moeten koesteren wat we tot voor kort als heel normaal beschouwden. Het leven met al haar complexiteit is de afgelopen periode soms door de crisis terug gebracht tot de kern van wat er toe doet in ons leven. En we hebben gemerkt dat als dit er niet is dat we flink ongerust worden!

Ik hoop dat het ons lukt om deze basis als kern te blijven zien in al onze activiteiten, ook bij De Haardstee. Van alles is leuk, interessant en soms zelfs ‘interessantwilledoenerig’. Laten we echter vooral zoals we dat bij De Haardstee gewend waren het normale blijven zien en omarmen. Zo normaal is dat namelijk niet hebben we gemerkt!

Jos Driesprong