Kom meepraten

Datum: 11/04/2018
Kom meepraten

Klankbordgroep
Wij willen graag weten wat bij u speelt als cliëntvertegenwoordiger en de onderlinge ideeën en verwachtingen naar elkaar duidelijk maken. Hierover willen we als organisatie in gesprek met een aantal van u. We bespreken onderwerpen die voor het netwerk belangrijk zijn. Het kan zijn dat nieuwe informatie aanleiding geeft om ons beleid aan te passen. Daarom vinden wij het belangrijk om een Klankbordgroep te starten. De klankbordgroep is geen formeel overlegorgaan, er is geen sprake van inspraak. Want de inspraak van onze cliënten is formeel geregeld in de Cliëntenraad.

Meedoen
Vindt u het leuk om mee te doen met de Klankbordgroep of heeft u onderwerpen die belangrijk zijn om te bespreken? Of wilt u meer weten over de Klankbordgroep? U kunt dan een e-mail sturen naar Krista van de Voort, coördinator netwerk & vrijwilligers, liefst met vermelding van de naam van uw familielid en woonlocatie of als er sprake is van ambulante begeleiding.