Personeelsbeleid aangepast

Datum: 22/08/2016
Personeelsbeleid aangepast
Personeelsbeleid aangepast

De afgelopen jaren heeft De Haardstee uitsluitend met tijdelijke arbeidscontracten van 1 jaar gewerkt. Dit betekende dat medewerkers maximaal, na verlengingen, 3 jaren bij De Haardstee in dienst konden blijven. De reden hiervoor waren de veranderingen en bezuinigingen in de zorg die vanaf 2012 zijn aangekondigd door de overheid. Het gevolg was dat cliënten soms afscheid moesten nemen van hun persoonlijk begeleider.

Tijdens de bijeenkomst op 29 september 2015 met cliënten en hun netwerk is dit als knelpunt genoemd en wij hebben toen beloofd om hier aandacht aan te besteden en te zorgen voor minder wisselingen in begeleiders. Wij willen tevreden cliënten, maar hechten ook aan een stabiele organisatie met zo veel mogelijk vaste medewerkers,

Sinds 1 januari 2016 bieden wij nieuwe medewerkers een tijdelijk contract aan van maximaal een jaar. Na dat jaar moet duidelijk zijn of medewerker en De Haardstee bij elkaar passen. Na ‘een goede klik’ volgt dan een vast dienstverband. Dit geeft meer risico voor De Haardstee, maar biedt medewerkers en teams meer zekerheid en stabiliteit.

Flexpool
Soms is een medewerker ziek of met vakantie en moet tijdelijk naar een andere oplossing gezocht worden. Binnen De Haardstee werken we met een flexpool, die bestaat uit invalkrachten die op meerdere locaties kunnen werken en dus breed inzetbaar zijn. Het kan dus zijn dat er af en toe een nieuw gezicht te zien is, maar ook hier wordt geprobeerd om dit zo vaak mogelijk hetzelfde nieuwe gezicht te laten zijn.