Richtlijnen voor diagnostiek bij de oudere cliënt

Datum: 01/05/2018
Richtlijnen voor diagnostiek bij de oudere cliënt

In het GOUD rapport ‘Gezond Ouder met een verstandelijke beperking uit 2008-2013’ wordt gesteld dat de mate van kwetsbaarheid van de 50 plus groep met een verstandelijke beperking, te vergelijken is met die van een 75-plusser in de algemene populatie.

De Haardstee heeft besloten diagnostiek in te zetten om cliënten van 50+ de mogelijkheid te bieden het ouder wordende proces goed in beeld te houden en indien nodig de begeleiding aan te passen. In het 50ste levensjaar wordt met de cliënt, de cliëntvertegenwoordiger en het netwerk overlegd of men hieraan wil meedoen. De begeleiding vult dan samen de vragen in en de uitkomst wordt tijdens de evaluatie van het begeleidingsplan of indien nodig eerder besproken. De instrumenten die hiervoor gebruikt worden zijn:

  • DSVH (Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap) en
  • OOB (Observatieschaal ouder wordende bewoners).
  • Alle betrokkenen worden mondeling en/of schriftelijk op de hoogte gebracht als deze diagnostiek aan de orde is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze gedragsdeskundigen: Nienke Spruijt en Marijke de Weerd.