SAMEN over eigenaarschap

Datum: 19/06/2023
SAMEN over eigenaarschap

Het is niet gebruikelijk om op onze website te berichten over interne ontwikkelingen. Voor het traject SAMEN over eigenaarschap maken we graag een uitzondering! Uit het medewerkerstevredenheidonderzoek in 2022 kwam naar voren dat medewerkers het prettig vinden dat De Haardstee ontwikkeling van medewerkers en teams actief stimuleert. Dit sluit goed aan bij onze missie om te blijven investeren in onze medewerkers.

We zijn een lerende organisatie waarin de medewerker het belangrijkste kapitaal is om op een goede manier, nu en in de toekomst, zorg te verlenen aan de cliënt. Dit doen we door te werken met zelforganiserende teams waarin de medewerker autonomie ervaart en invloed heeft op de invulling van zijn werk, competent is en zich betrokken voelt.

Door eigenaarschap te stimuleren bij de medewerker en de teams, werken we gezamenlijk toe naar een hogere kwaliteit van zorg, verhogen van betrokkenheid, vakmanschap, uitdagend werk, flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers.

Het traject bestaat onder andere uit trainingsdagen, bijeenkomsten en specifieke deskundigheidsbevordering.