Samen werken aan meer kennis over autisme

Datum: 01/05/2018
Samen werken aan meer kennis over autisme

In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis. We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van mensen met autisme – in al hun diversiteit. Meer informatie vindt u op de website: www.nederlandsautismeregister.nl

Het NAR is op zoek naar deelnemers met autisme en ouders of wettelijk vertegenwoordigers van volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking. Hoe meer mensen met autisme worden aangemeld, hoe beter men in staat is om autisme te begrijpen en mensen met autisme te ondersteunen. De informatie wordt anoniem verwerkt. Voor meer informatie: zie de informatieflyer, website en aanmelden.