Samenwerken voor een sterk netwerk

Datum: 05/09/2016
Samenwerken voor een sterk netwerk

De Haardstee heeft als visie het gevoel van eigenwaarde van haar cliënten te versterken. Samen werken we aan het leren van nieuwe dingen, het behouden van vaardigheden, het hebben van een fijne vrijetijdsbesteding. Een belangrijk ingrediënt hierbij is het hebben van een sterk netwerk (familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers en andere belangrijk betrokkenen).

Een goede samenwerking van onze begeleiders met het netwerk is daarbij belangrijk, waarbij de voorwaarde is dat de cliënt hiermee instemt. Op 18 mei 2016 heeft Krista van de Voort, coördinator netwerk en vrijwilliger, een bijeenkomst georganiseerd waarvoor verwanten waren uitgenodigd om met medewerkers in gesprek te gaan hoe die samenwerking er dan uit zou moeten zien.

Het was een succesvolle avond met een open sfeer waardoor veel waardevolle zaken besproken zijn waarmee De Haardstee aan de slag gaat. Bijvoorbeeld om broers en zusters van cliënten meer te betrekken bij de begeleiding en te onderzoeken hoe wij cliënten kunnen ondersteunen als hun ouders er niet meer zijn.

Als u meer wilt weten wat er op de bijeenkomst is besproken kunt u contact opnemen met Krista van de Voort via telefoonnummer 071-51 44 162. Wilt u reageren op dit bericht stuur dan een e-mail naar redactie@dehaardstee.nl.