Uitslag cliëntervaringsonderzoek bekend

Datum: 01/03/2022
Uitslag cliëntervaringsonderzoek bekend

Vanuit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg wordt van ons gevraagd om minimaal eens per 3 jaar een extern cliëntervaringsonderzoek (ceo) uit te voeren, daarbij gebruikmakend van één van de instrumenten vanuit de waaier van de VGN. In 2017 is het laatste onderzoek uitgevoerd, mede door de coronacrisis is in november 2021 het nieuwe onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn bekend:

Van de cliënten die hebben meegedaan geeft 83,7% aan over het geheel tevreden te zijn over de zorg en dienstverlening door De Haardstee. Dit is een verbetering ten opzichte van 2017: 79%. Van de cliënten die op een woonlocatie wonen, zijn de ouders/verwanten benaderd om de vragenlijst in te vullen en 44,4% heeft aan het onderzoek meegewerkt. 79,5% van ouders/verwanten is tevreden over de zorg en dienstverlening; een forse verbetering in vergelijking met 2017, toen was het nog 67,7%.

Een aantal scores van de cliënten waar wij erg trots op zijn:
- Mee kunnen praten over de afspraken in het ondersteuningsplan (93% positief)
- Zelfstandiger leven door verkregen hulp (90% positief)
- Het zelf maken van keuzes (88,5% positief)

Een aantal scores van de ouders/verwanten waar wij erg trots op zijn:
- Het zelf maken van keuzes (86,1% positief)
- Tevredenheid over dagbesteding (83,3% positief)
- Weten wat te doen bij ontevredenheid (80,6% positief)

We bedanken iedereen die meegedaan heeft aan het onderzoek. In samenspraak met de teams en cliënten kijken we hoe de zorg en dienstverlening nog verder verbeterd kan worden.