Van betekenis willen zijn en begrepen willen worden.

Datum: 27/02/2020
Van betekenis willen zijn en begrepen willen worden.

‘De samenleving hebben we zo ingewikkeld gemaakt met elkaar dat het niet vanzelfsprekend is daar je route in te kunnen vinden’

Ik zag laatst een uitzending van Human over mensen met een licht verstandelijke beperking. De openingszin van dit stukje komt uit de mond van een voormalig wethouder uit Leeuwarden. De uitzending geeft een inkijkje in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking en laat zien waar de samenleving langs deze mensen heen raast. Deze uitzending is de moeite waard om eens terug te kijken! https://www.human.nl/de-publieke-tribune/lees/less…

Het prachtige aan de reportage is onder andere dat mensen met een licht verstandelijke beperking krachtig onder woorden brengen waar ze de aansluiting missen. En doordat ze de aansluiting missen, niet begrijpen en niet begrepen worden, gaat het soms mis in hun leven. Wat we vergeten in de samenleving voor deze groep (en eigenlijk misschien nog wel breder) is volgens mij; echt luisteren, de tijd nemen, letterlijk en figuurlijk vertalen en er van uit gaan dat deze groep erbij hoort en dat mensen van betekenis willen zijn en begrepen willen worden.

Dat deze groep van betekenis wil zijn is ook mijn ervaring! Een prachtig voorbeeld hiervan is de cliëntenraad Van De Haardstee. Onze cliëntenraad is betrokken bij van alles wat er speelt binnen De Haardstee. En als ik opschrijf -bij van alles- dan bedoel ik ook echt alles. Ze geven advies over hoe De Haardstee om kan gaan met de nieuwe Wet Zorg en Dwang, maar zijn bijvoorbeeld ook een cliëntenvereniging gestart, omdat zij merkten dat cliënten van De Haardstee meer leuke dingen met elkaar konden gaan doen. Ik heb door mijn samenwerking met onze cliëntenraad geleerd dat cliënten van De Haardstee misschien kwetsbaar genoemd mogen worden, maar dat ze ook heel sterk kunnen zijn. En ik heb gemerkt dat als ik met de cliëntenraad in gesprek ben, ik echte inspraak en tegenspraak krijg van onze cliëntenraad. Ik moet dan wel soms nog wat beter mijn best doen om begrepen te worden. Dat ligt dus bij mij en niet bij de cliëntenraad. Ik moet er voor zorgen dat zij mij begrijpen en niet andersom! Want net als dat mensen met een licht verstandelijke beperking begrepen willen worden, wil ik dat natuurlijk ook!

Jos Driesprong
directeur-bestuurder