Voorschrift Zorgtoewijzing 2017

Datum: 02/03/2017
Voorschrift Zorgtoewijzing 2017

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het voorschrift zorgtoewijzing 2017 gepubliceerd. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2017 maakt onderdeel uit van de overeenkomst tussen zorgorganisaties en zorgkantoren. Het voorschrift volgt de processtappen die de cliënt in de Wlz doorloopt. Klik hier voor de bijlage ‘Belangrijkste wijzigingen Voorschrift Zorgtoewijzing 2017’.

Wat betekent dit voor onze cliënten?
Het voorschrift Zorgtoewijzing 2017 (Wlz) is op een aantal onderwerpen gewijzigd die van invloed kan zijn voor bepaalde cliënten van De Haardstee. Bijvoorbeeld voor cliënten met een modulair pakket thuis (mpt) of ambulante overbruggingszorg. Het zorgkantoor kan extra financiële ruimte toekennen voor de inzet van individuele behandeling of dagbehandeling wanneer het beschikbare budget voor een mpt wordt overschreden. De persoonlijk begeleiders bij De Haardstee zijn geïnformeerd en inventariseren of een aanpassing van de indicatie aan de orde is. Voor meer informatie kunt u dus contact opnemen met de persoonlijk begeleider.