Wij denken heel graag mee!

Datum: 02/12/2021
Wij denken heel graag mee!

Op locatie Korte Langestraat wordt regelmatig een bewonersvergadering gehouden. Cliënten en het team van de begeleiding hebben spelregels met elkaar afgesproken om de vergaderingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Hassnia en Rick leggen de spelregels uit:

“We gebruiken smileys en een spreekwolkje. Als we iets willen zeggen, houden we het spreekwolkje omhoog. Zo praat niemand voor zijn beurt en laten we elkaar uitpraten. De spelregels zorgen er ook voor dat we goed naar elkaar luisteren. Op het bord in het steunpunt hangt een formulier waar de agendapunten opgeschreven kunnen worden. Alle punten die erop staan worden besproken met elkaar. Soms zet ook de begeleiding er een agendapunt op.”

Hassnia zegt de bewonersvergadering belangrijk te vinden omdat de bewoners hun eigen agendapunten in kunnen brengen en zij het gevoel heeft dat er naar haar geluisterd wordt en ze mee kan denken en beslissen als er zaken veranderen of de bewoners het anders willen.

Een van de agendapunten van de laatste vergadering was energieverbruik. Het valt bewoners en begeleiding op dat apparaten en licht aan blijven staan, terwijl er niemand aanwezig is. Dit is zonde van het geld en natuurlijk helemaal niet goed voor het milieu. De bewoners geven aan het hier wel mee eens te zijn. Rick en Hassnia hebben hier een duidelijke mening over en zeggen dat niet alleen de bewoners hier op moeten letten maar ook de begeleiding. Zo ontstaat het idee Rick en Hassnia ambassadeur te maken van het zuinig omgaan met energie. Dit nemen ze erg serieus en spreken sindsdien bewoners en begeleiding er op aan als ze zien dat lichten blijven branden of deuren onnodig open blijven staan. Hassnia zegt dit op een vriendelijke manier te doen zodat niemand boos wordt en dat als je iets vriendelijk vraagt, er meer kans is dat iemand het dan ook doet. Hassnia vertelt dat zij als eerste op de locatie een warmtepomp krijgt en hierdoor nog zuiniger met energie om kan gaan.

Rick en Hassnia zijn zeker de volgende keer weer van de partij en denken al weer na over de agendapunten die zij de volgende keer op de agenda kunnen zetten.

Team Korte Langestraat