Martien gaat met pensioen

Datum: 08/08/2019
Martien gaat met pensioen

Martien Wesselman gaat met pensioen. De afgelopen negen jaren heeft hij als directeur-bestuurder een belangrijke bijdrage geleverd aan de missie van De Haardstee; mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking een eigen plek geven in de samenleving.

In deze periode heeft Martien onder andere vorm gegeven aan een reorganisatie binnen De Haardstee. Ook heeft onder zijn leiding de organisatie zich gevormd naar de principes van zelforganisatie en heeft de methodiek van De Haardstee, oplossingsgericht werken, invulling gekregen. Mede onder de bezielende leiding van Martien is De Haardstee de warme en professionele organisatie geworden die zij nu is en niet meer weg te denken uit Leiden en omstreken!

Martien draagt per 1 september het stokje over aan Jos Driesprong. Jos is per 1 juli werkzaam voor De Haardstee en gebruikt de eerste twee maanden om de organisatie te leren kennen en door Martien ingewerkt te worden. Jos heeft ruime ervaring als directeur-bestuurder in de zorg en is bekend met de begeleiding die De Haardstee biedt. Ook het werken binnen de Wmo en de Wlz is voor hem niet nieuw. We denken dan ook dat we met Jos samen verder kunnen bouwen aan de praktische en op ontwikkeling gerichte begeleiding die De Haardstee biedt aan haar cliënten.

Wij danken Martien Wesselman voor zijn waardevolle inzet de afgelopen jaren en wensen hem een mooie verdere toekomst toe.

Op 27 augustus neemt Martien afscheid van cliënten, medewerkers en externe relaties.