Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 is een landelijk kompas voor het leveren van goede zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg:

  • helpt professionals en organisaties om zorg te verbeteren, om te blijven leren en te reflecteren,
  • geeft duidelijkheid aan mensen met een beperking en de netwerken om hen heen over wat zij mogen verwachten van de zorg en ondersteuning,
  • geeft inzicht in kwaliteit,
  • helpt leidinggevenden om voorwaarden voor kwaliteit te scheppen,
  • levert input op voor het (doorontwikkelen van) beleid en biedt een handvat voor verantwoording naar externe partijen.

Rapportages:
2022
2021
2020