Dit meisje kreeg direct de juiste hulp.

“Mijn functie – zorgbemiddelaar – is nog best nieuw bij De Haardstee. De Haardstee heeft veel met gemeenten en andere zorgaanbieders te maken. Voor al die partners ben ik nu het vaste aanspreekpunt. Mooi zijn de samenwerkingen die daaruit ontstaan. Want dat leidt tot betere ondersteuning van de cliënt.”

Pictogrammen

“Met Cardea en De Binnenvest werk ik bijvoorbeeld samen voor de doelgroep 18 tot 27 jaar. Wij merkten dat sociale wijkteams bij de aanmelding van cliënten uit deze doelgroep de problematiek niet altijd voldoende in beeld hebben. En dat ze niet altijd bij de juiste organisatie terechtkomen. Of een te lage indicatie krijgen. Nu is deze doelgroep ook lastig, want je ziet meestal niets aan ze. Ook kunnen ze vaak goed vertellen, waardoor de hulpvraag klein lijkt. Wij hebben een overzicht gemaakt met pictogrammen van alle gebieden waarop het sociaal wijkteam moet uitvragen. En we lezen vervolgens mee met het verslag, om te helpen bepalen waar de cliënt het beste op zijn plek is.”

Mooie ketenzorg

“Door deze samenwerking weten de zorgbemiddelaars elkaar nu ook beter te vinden. Zo ontstaat mooie ketenzorg. Laatst vroeg de zorgbemiddelaar van De Binnenvest mij aan te sluiten bij de intake van een nieuwe cliënt. Het ging om een dakloos meisje met een verstandelijke beperking. De Binnenvest pakte het ‘dakloos zijn’ op en wij de begeleiding. Inmiddels woont ze bij ons. Dit meisje kreeg direct de juiste hulp. Een paar jaar geleden had ze misschien wel eerst maanden in de daklozenopvang doorgebracht. Omdat organisaties toen nog meer de houding ‘dit is mijn cliënt’ hadden.”

“Het uitgangspunt is niet langer dit is mijn cliënt en mijn geld”


Cliënt voorop

“Een paar weken geleden werd ik om 16.30 uur gebeld door een medewerker van het sociaal wijkteam. Ze had een dringende vraag. Via de wijkverpleegkundige had ze een melding gekregen van een vrouw van 84 met een verstandelijke beperking. Deze vrouw was niet bekend bij hulpverleners, omdat haar zoon altijd alles voor haar regelde. Nu lag de zoon op sterven. Er moest zo snel mogelijk begeleiding komen. Ik heb toen direct onze teamcoach ambulant benaderd en die heeft de vraag direct bij het team ambulant neergelegd. Diezelfde avond nog kreeg ik bericht wie haar ging begeleiden, de volgende ochtend hoorde ik wanneer we konden starten. Dan zie je dat iedereen aan het belang van de cliënt denkt. Normaal zit er tussen aanmelding en start van de begeleiding twee tot drie weken, maar dit was een noodgeval. Het was misschien niet zo zakelijk – aan starten zonder indicatie kleeft altijd een financieel risico – maar ik vond de mondelinge toezegging van een indicatie van het sociaal wijkteam in dit geval voldoende. Want bij ons staat de cliënt voorop.”