Nienke: 'Wij houden ons ver van betutteling.'

“Alle mensen die wij begeleiden hebben hun eigen kracht en talenten, wij moeten die zoeken. Ook zijn ze allemaal in staat om keuzes te maken. Het is aan ons om daarbij aan te sluiten.” Als gedragskundige bij De Haardstee is Nienke nauw betrokken bij de begeleidingsstijl van de organisatie.

“In 2015 veranderde er veel in de zorg. In de financiering en de manier waarop er naar cliënten gekeken wordt. Wij besloten dat moment aan te grijpen om onze begeleidingsstijl concreet te maken. Daar zijn toen 4 thema’s uitgekomen: eigen regie, eigen kracht, ontwikkeling en sociaal netwerk. Deze 4 thema’s komen op verschillende manieren naar voren in onze organisatie. Bijvoorbeeld in de houding naar cliënten, de gesprekstechnieken, de ondersteuningsplannen en de intake.”

“Al onze medewerkers hebben de scholing oplossingsgericht werken gevolgd. Dat is een methodiek die dezelfde beginselen als onze begeleidingsstijl heeft. Bijvoorbeeld dat we vraaggericht werken. Sommige begeleiders moesten daar wel even aan wennen. Maar als je uitgaat van de wensen van een cliënt is de kans op succes veel groter. Cliënten staan dan meer open voor hun begeleider. Zelfs de zorgmijders, die hun begeleider toch meestal als een bemoeial zien. Ook is het een mooie manier om het vertrouwen van een cliënt te winnen, zodat je gaandeweg ook andere dingen kunt aanpakken. Deze vraaggerichte manier van werken past ook goed bij de Wet zorg en dwang, die op 1 januari 2020 inging. Deze wet stelt dat je een cliënt eigenlijk niets mag verplichten of verbieden. In onze begeleiding is de insteek dat we altijd samen tot een oplossing komen.”

“Bij onze begeleidingsstijl hoort ook dat onze cliënten mogen aangeven hoe ze willen dat een begeleider tegen ze doet. Een beetje streng of juist vriendelijk afwachtend? Het stellen van de vraag maakt al duidelijk dat de mening van de cliënt ertoe doet! Cliënten vinden ‘eerlijk zijn’, ‘op tijd zijn’, en ‘niets achter mijn rug doen’ belangrijk. En omdat we in onze begeleiding heel erg focussen op wat goed gaat, krijgen we veel leukere gesprekken. Daar krijgen cliënt én begeleider energie van. Dat betekent overigens niet dat we problemen negeren, integendeel. Kijken naar wat een goed gaat, geeft ook zicht op de oplossing van een probleem. Ontwikkeling vinden we heel belangrijk om het zelfvertrouwen van onze cliënten te vergroten. Want dat krijgt een enorme boost als het lukt om nieuwe dingen te leren.”

“Wat ik heel mooi aan onze begeleidingsstijl vind, is dat alle thema’s in elkaar grijpen. Met als onderliggende visie dat elke cliënt zijn eigen kracht en talenten heeft en dat wij die moeten zoeken. En dat we erop mogen vertrouwen dat cliënten keuzes kunnen maken, omdat ze zelf het beste weten wat goed voelt. Zij doen ervaringen op, zij maken dingen mee, zij merken wat wel en niet werkt. Wij houden ons daarom verre van betutteling. Onze begeleiders handelen niet vanuit de overtuiging ‘wij weten wat goed voor jou is’. Want dat kunnen ze helemaal niet weten!”