HKZ certificaat verlengd

Datum: 09/01/2023
HKZ certificaat verlengd

In december 2022 vond de jaarlijkse HKZ audit plaats. Dit is heel goed verlopen, ons HKZ certificaat is weer verlengd. De auditoren hebben verschillende locaties en teams bezocht en gesproken met onder andere een afvaardiging van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De auditoren waren met name te spreken over de cliëntgerichtheid van medewerkers en hoe wij werken aan verbeteren. Daarnaast hebben zij geconstateerd dat er binnen De Haardstee een open sfeer is en een cultuur van medezeggenschap zowel voor cliënten als voor medewerkers. Natuurlijk hadden ze ook wat tips ter verbetering en er zijn twee ‘constateringen’ gedaan waarop we moeten verbeteren voor de volgende audit.

Wat is een HKZ audit?
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De Haardstee heeft een HKZ-certificaat. Dit houdt in dat wij voldoen aan de geldende kwaliteitseisen in de sector gehandicaptenzorg. Ieder jaar worden bezoeken afgelegd door een externe auditor om te beoordelen of we nog steeds aan de normen voldoen. In de praktijk houdt dit in dat de locaties/teams bezocht worden en een gesprek met één of twee medewerkers van de locatie wordt gehouden. Het gaat niet om het functioneren van de medewerker zelf, maar of de organisatie goed is ingericht om de medewerkers hun werk te laten doen en goede zorg te bieden.