Leren zelfstandig te wonen

Datum: 05/03/2020
Leren zelfstandig te wonen

Foto: Arie Feij - SHWJ, Jos Driesprong - De Haardstee, Christoffel Klap - Ons Doel

Leren zelfstandig te wonen
Het doel van de samenwerking is enerzijds passende ondersteuning te bieden aan de doelgroep van mensen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek en anderzijds het realiseren van een aanbod in de vorm van een ketenaanpak. Vanuit het kamertrainingshuis Pieter de la Courtstraat in Leiden, dat gehuurd wordt van Ons Doel, worden vijf jongeren met een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met bijvoorbeeld autisme of ADHD, van 18 – 27 jaar, intensief begeleid door De Haardstee bij het leren wonen, werken en leven.

Na maximaal 1,5 jaar stromen de jongeren door naar een zelfstandige woning van Stichting Huisvesting Werkende Jongeren of Ons Doel. Een persoonlijk begeleider van De Haardstee begeleidt de jongeren dan nog zolang als nodig bij het zelfstandig wonen. In de afgelopen twee jaar is 70 % van de jongeren vanuit het trainingshuis doorgestroomd naar een zelfstandige woning. 30 % had toch nog iets meer begeleiding nodig en is doorgestroomd naar een 24 uurs locatie van De Haardstee. Deze aanpak is een groot succes gebleken en wordt daarom voortgezet en uitgebreid.