Samenwerking LVB-zorgcarrière

Datum: 20/12/2018
Samenwerking LVB-zorgcarrière

Op 29 oktober 2018 hebben De Haardstee, Ons Doel en Stichting Huisvesting Werkende Jongeren een overeenkomst getekend waarmee zij hun samenwerking bekrachtigen om perspectief te bieden aan jongeren en jongvolwassenen, die behoefte hebben aan adequate huisvesting, maar voor wie het zelfstandig wonen knelpunten oplevert.

Vanuit het kamertrainingshuis Pieter de la Courtstraat in Leiden, dat gehuurd wordt van Ons Doel, worden vijf jongeren met een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met bijvoorbeeld autisme of ADHD, van 18 – 27 jaar, intensief begeleid door De Haardstee bij het leren wonen, werken en leven. Na maximaal 1,5 jaar stromen de jongeren door naar een zelfstandige woning van Stichting Huisvesting Werkende Jongeren of Ons Doel. Een persoonlijk begeleider van De Haardstee begeleidt de jongeren dan nog voor een jaar bij het zelfstandig wonen.

Na de opening van dit kamertrainingshuis in oktober 2017 zijn de eerste jongeren doorgestroomd naar een zelfstandige woning. Gemeente Leiden heeft inmiddels besloten om het project voor nog een jaar te subsidiëren, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Op de foto van rechts naar links: Arie Feij - SHWJ, Christoffel Klap - Ons Doel, Martien Wesselman - De Haardstee.