Informatie voor de wettelijk vertegenwoordiger

De wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op inzage van het cliëntdossier.

Indien de cliënt een mentor of curator heeft, dan is dit de wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op inzage van het cliëntdossier. De wettelijk vertegenwoordiger kan de begeleiding vragen om een koppelcode voor Caren. De cliënt mag deze ook vragen. Deze koppelcode is nodig om het cliëntdossier
in te zien via Caren. Het advies vanuit De Haardstee is dat de wettelijk vertegenwoordiger beheerder blijft van het account.

  • In het document Wettelijke-vertegenwoordiger.pdf staat informatie over het aanvragen van een zogeheten koppelcode, het koppelen en beheren van het account.
  • Maak je account na afweging na het lezen van document
  • Vraag de brief met de koppelcode aan de begeleider.
  • Geef eventueel de cliënt toegang tot het dossier vanuit het beheerdersaccount.