Een mooi resultaat

Datum: 31/08/2023
Een mooi resultaat

Een mooi resultaat
Stel je komt als net 18-jarig meisje binnen bij een pittige groep van het Trainingshuis. Natuurlijk moet je jezelf aanpassen en wennen. Je gooit alle remmen los en gaat alle grenzen over. Hoe knap is het dat je dan na een periode van los gaan en veel gesprekken met de begeleiding uiteindelijk de knop kan omzetten. Je hebt een baan gevonden die je leuk vindt en volhoudt. Je kunt relaties aangaan zonder al te veel problemen en je bent zo gegroeid dat je na een periode van ongeveer twee jaar zelfstandig kunt gaan wonen in een huis van SHWJ. Als dit geen succes is!

Trainingshuis
Het Trainingshuis (verspreid over drie locaties in Leiden) is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 - 27 jaar. Naast de licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis is er sprake van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Gezien de leeftijd is er vaak nog sprake van jongerenproblematiek. De stap om in 1 keer zelfstandig te gaan wonen is nog te groot; een tussenstap is nodig. Deze locatie heeft een doorstroomfunctie: binnen 1,5 jaar naar een eigen woning met ambulante begeleiding. Cliënten hebben een Wlz indicatie VG gescheiden wonen/zorg; cliënten betalen huur.

Samenwerking
Voor het Trainingshuis werken we sinds 2018 nauw samen met woningcorporatie Ons Doel en Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Aan het doel van de samenwerking is niets gewijzigd: ‘het realiseren van een aanbod in de vorm van een ketenaanpak, die mensen in staat stelt binnen een termijn van in de regel anderhalf jaar een wooncarrière te doorlopen naar zelfstandigheid en zelfstandig wonen’. Het project is in 2018 samen met gemeente Leiden gestart vanuit de notitie ‘LVB-zorg carrière’.

Meer weten?
Neem dan contact op met onze afdeling zorgbemiddeling. Mail naar zorgbemiddeling@dehaardstee.nl of bel naar 071-5241047. Klik hier voor de flyer.